Windows ipconfig Komutu ve Kullanımı

Windows’ta ipconfig komut yazılımı/kullanımı nasıl yapılır? Tüm ipconfig komutlarını bu makelede bulabilirsiniz.

Bilgisayarınızdan Başlat > Çalıştır yolunu izleyerek, karşınıza gelen ekrana cmd yazdıktan sonra Tamam butonuna basınız. (Windows+R tuş kombinasyonunu da kullanabilirsiniz).Windows+R cmd çalıştırma

cmd.exe açıldıktan sonra karşınıza çıkan ekrana komutunuzu aşağıdaki gibi girebilirsiniz.

cmd dns önbellek temizleme ekranı

cmd dns önbellek temizleme ekranı

CMD ekranı:
C:\Users\thsn>ipconfig /flushdns
Yazarak enter tuşuna tıklayınız.

IPCONFIG KULLANIM TALİMATLARI:

ipconfig tüm parametreler
ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
/renew [bağdaştrc] | /release [bağdaştrc] |
/renew6 [bağdaştrc] | /release6 [bağdaştrc] |
/flushdns | /displaydns | /registerdns |
/showclassid bağdaştrc |
/setclassid bağdaştrc [sınıfkimliği] ] /setclassid bağdaştrc [sınıfkimliği] |
/showclassid6 bağdaştrc |
/setclassid6 bağdaştrc [sınıfkimliği] ]

burada
bağdaştrc Bağlantı adı
(* ve ? joker karakterlerine izin verilir,
örneğe bakın)

Seçenekler:
/? Bu yardım iletisini görüntüler
/all Tam yapılandırma bilgisini görüntüler.
/release Belirtilen bağdaştırıcı için IPv4 adresini bırakır.
/release6 Belirtilen bağdaştırıcı için IPv6 adresini bırakır.
/renew Belirtilen bağdaştırıcı için IPv4 adresini yeniler.
/renew6 Belirtilen bağdaştırıcı için IPv6 adresini yeniler.
/flushdns DNS Çözümleyici önbelleğini temizler.
/registerdns Tüm DHCP kiralarını yeniler ve DNS adlarını yeniden
kaydettirir.
/displaydns DNS Çözümleyici Önbelleğinin içeriğini görüntüler.
/showclassid Bağdaştırıcı için izin verilen tüm dhcp sınıf
kimliklerini görüntüler.
/setclassid Dhcp sınıf kimliğini değiştirir.
/showclassid6 Bağdaştırıcı için izin verilen tüm IPv6 DHCP sınıf
kimliklerini görüntüler.
/setclassid6 IPv6 DHCP sınıf kimliğini değiştirir.

Varsayılan, TCP/IP’ye bağlı her bağdaştırıcı için yalnızca IP adresini,
alt ağ maskesini ve varsayılan ağ geçidini görüntülemektir.

Release ve Renew seçeneklerinde bağdaştırıcı belirtilmezse, TCP/IP’ye bağlı
tüm bağdaştırıcıların IP adresi bırakılır veya yenilenir.

Setclassid ve Setclassid6’da SınıfKimliği belirtilmezse, SınıfKimliği
kaldırılır.

Örnekler:
> ipconfig … Bilgileri göster
> ipconfig /all … Ayrıntılı bilgi göster
> ipconfig /renew … Tüm bağdaştırıcıları yenile
> ipconfig /renew EL* … Adı EL ile başlayan tüm bağlantıları
yenile
> ipconfig /release *Bağ* … Eşleşen tüm bağlantıları bırak,
örn. “Yerel Ağ Bağlantısı 1” veya
“Yerel Ağ Bağlantısı 2”
> ipconfig /allcompartments … Tüm bölümlerle ilgili bilgi göster
> ipconfig /allcompartments /all … Tüm bölümlerle ilgili ayrıntılı
bilgi göster


Ipconfig Nedir?

Geçerli tüm TCP/IP ağ yapılandırması değerlerini görüntüler ve Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma İletişim Kuralı (DHCP) ve Etki Alanı Ad Sistemi (DNS) ayarlarını yeniler. ipconfigkomutunu herhangi bir parametre olmadan kullanırsanız, tüm bağdaştırıcılar için IPv6 adresleri veya IPv4 adresi, alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidi görüntülenir.

Sözdizimi

ipconfig [/all] [/renew[Bağdaştırıcı]] [/release [Bağdaştırıcı]] [/flushdns] [/displaydns] [/registerdns] [/showclassidBağdaştırıcı] [/setclassidBağdaştırıcı [SınıfKimliği]]

Parametreler

/all
Tüm bağdaştırıcılar için tam TCP/IP yapılandırmasını görüntüler. Bu parametre kullanılmadığında, ipconfig her bağdaştırıcı için yalnızca IPv6 adreslerini veya IPv4 adresini, alt ağ maskesini ve varsayılan ağ geçidi değerlerini görüntüler. Bağdaştırıcılar, kurulu ağ bağdaştırıcıları gibi fiziksel arabirimleri veya çevirmeli bağlantılar gibi mantıksal birimleri gösterebilir.
/renew [Bağdaştırıcı]
Bir başdaştırıcı belirtilmezse, tüm bağdaştırıcılar için veya Bağdaştırıcı parametresi eklenirse, belirli bir bağdaştırıcı için DHCP yapılandırmasını yeniler. Bu parametre yalnızca IP adresini otomatik olarak alacak biçimde yapılandırılmış bağdaştırıcılara sahip bilgisayarlarda kullanılabilir. Bir bağdaştırıcı adı belirtmek için, ipconfig‘i parametresiz kullanırken görüntülenen bağdaştırıcının adını yazın.
/release [Bağdaştırıcı]
Bir başdaştırıcı belirtilmezse, tüm bağdaştırıcılar için veya Bağdaştırıcı parametresi eklenirse, belirli bir bağdaştırıcı için geçerli DHCP yapılandırmasını serbest bırakmak ve IP adresi yapılandırmasını silmek üzere DHCP sunucusuna bir DHCPRELEASE iletisi gönderir. Bu parametre, otomatik olarak bir IP adresi alacak şekilde yapılandırılmış bağdaştırıcılar için TCP/IP’yi devre dışı bırakır. Bir bağdaştırıcı adı belirtmek için, ipconfig‘i parametresiz kullanırken görüntülenen bağdaştırıcının adını yazın.
/flushdns
DNS istemci çözümleyici önbelleğinin içeriğini temizler ve sıfırlar. DNS sorunlarını giderme sırasında, olumsuz önbellek girdilerini ve dinamik olarak eklenen tüm diğer girdileri önbellekten atmak için bu yordamı kullanabilirsiniz.
/displaydns
Hem yerel Hosts dosyasından önceden yüklenmiş girdileri, hem de bilgisayar tarafından çözümlenen ad sorguları için alınan kaynak kayıtlarını içeren DNS istemci çözümleyici önbelleğinin içeriği görüntüler. DNS İstemci hizmeti bu bilgileri, sık sık sorgulanan adları, yapılandırılmış DNS sunucularını sorgulamadan önce hızla çözümlemek için kullanılır.
/registerdns
Bir bilgisayarda yapılandırılmış DNS adları ve IP adresleri için el ile dinamik kayıt başlatır. Bu parametreyi, istemci bilgisayarı yeniden yüklemeden hatalı DNS ad kaydı sorunlarını gidermek veya istemci ile DNS sunucusu arasındaki bir dinamik güncelleştirme sorununu istemci bilgisayarda yeniden önyükleme yapmadan çözmek için kullanabilirsiniz. TCP/IP iletişim kuralının gelişmiş özelliklerindeki DNS ayarları, DNS’ye hangi adların kaydedileceğini belirler.
/showclassid Bağdaştırıcı
Belirli bir bağdaştırıcı için DHCP sınıf kimliğini görüntüler. Tüm bağdaştırıcılar için DHCP sınıf kimliğini görmek üzere, Bağdaştıcı yerine yıldız işareti (*) joker karakterini kullanın. Bu parametre yalnızca IP adresini otomatik olarak alacak biçimde yapılandırılmış bağdaştırıcılara sahip bilgisayarlarda kullanılabilir.
/setclassid Bağdaştırıcı [SınıfKimliği]
Belirli bir bağdaştırıcı için DHCP sınıf kimliğini yapılandırır. Tüm bağdaştırıcılar için DHCP sınıf kimliğini ayarlamak üzere, Bağdaştıcı yerine yıldız işareti (*) joker karakterini kullanın. Bu parametre yalnızca IP adresini otomatik olarak alacak biçimde yapılandırılmış bağdaştırıcılara sahip bilgisayarlarda kullanılabilir. Bir DHCP sınıf kimliği belirtilmezse, geçerli sınıf kimliği kaldırılır.
/?
Komut isteminde yardımı görüntüler.

Açıklamalar

  • ipconfig komutu, Windows Millennium Edition, Windows 98 ve Windows 95 işletim sistemlerinde bulunan winipcfg komutunun komut satırı eşdeğeridir. Windows XP ailesi ve Windows Server 2003 ailesi winipcfg komutunun bir grafik eşdeğerini içermez, ancak bir IP adresini görüntülemek ve yenilemek için Ağ Bağlantıları’nı kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için, Ağ Bağlantıları’nı açın, bir ağ bağlantısını sağ tıklatın, Durum‘u, sonra da Destek sekmesini tıklatın.
  • Bu komut özellikle, IP adresini otomatik olarak alacak biçimde yapılandırılmış bağdaştırıcılar için yararlıdır. Bu, kullanıcıların, hangi TCP/IP değerlerinin DHCP, Otomatik Özel IP Adresleme (APIPA) veya bir diğer yapılandırma tarafından yapılandırıldığını belirlemelerini sağlar.
  • Bağdaştıcı adı boşluk içeriyorsa, bağdaştırıcı adını tırnak işareti içine alın (BağdaştıcıAdı).
  • Bağdaştırıcı adlarında, ipconfig komutu, adları belirtilen bir dizeyle bağlayan bağdaştırıcıları veya adları belirtilen bir dizeyi içeren bağdaştırıcıları belirtmek için yıldız işareti (*) joker karakterinin kullanılmasını destekler. Örneğin, Yerel*, Yerel dizesiyle başlayan tüm bağdaştırıcılarla eşleşir; *Bağ* ise, Bağ dizesini içeren tüm bağdaştırıcılarla eşleşir.
  • Bu komut, yalnızca Internet Protokolü (TCP/IP), Ağ Bağlantıları’ndaki bir ağ bağdaştırıcısının özelliklerinde bir bileşen olarak yüklenirse kullanılabilir.

Örnekler

Tüm bağdaştırıcılar için temel TCP/IP yapılandırmasını görüntülemek için, aşağıdaki komutu yazın:

ipconfig

Tüm bağdaştırıcılar için tam TCP/IP yapılandırmasını görüntülemek için, aşağıdaki komutu yazın:

ipconfig /all

DHCP tarafından atanmış bir IP adresi yapılandırmasını yalnızca Yerel Alan Bağlantısı bağdaştırıcısı için yenilemek üzere aşağıdaki komutu yazın:

ipconfig /renew “Yerel Alan Bağlantısı”

DNS ad çözümlemesi sorunlarını giderirken, DNS çözümleyici önbelleğini temizlemek için, aşağıdaki komutu yazın:

ipconfig /flushdns

Adları Yerel ile başlayan tüm bağdaştırıcılar için DHCP sınıf kimliğini görüntülemek için aşağıdakileri yazın:

ipconfig /showclassid Yerel*

Yerel Alan Bağlantısı bağdaştırıcısının DHCP sınıf kimliğini TEST olarak ayarlamak için aşağıdakileri yazın:

ipconfig /setclassid “Yerel Alan Bağlantısı” TEST

Biçim göstergesi

Format Anlamı
İtalik Kullanıcının sağlaması gereken bilgiler
Kalın Kullanıcının tam olarak gösterildiği gibi yazması gereken öğeler
Üç nokta (…) Komut satırında birkaç kez yinelenebilen parametre
Köşeli ayraçlar arasında ([]) İsteğe bağlı öğeler
Kaşlı ayraçlar arasında ({}); seçimler dik çizgi (|) ile ayrılır. Örnek: {çift|tek} Kullanıcının, içinden yalnızca birini seçmesi gereken seçenekler kümesi
Courier font Kod veya program çıktısı

 

Yorum yapın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

-->